GBO Michał Ogiński z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 5/91, 31-271 Kraków, NIP: 945-214-66-46, REGON: 122866104, informuje że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ww. firma (dalej: „Administrator”);
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili odwołania zgody;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu usług marketingowych;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
8. kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@gbo-tim.pl